Publicaţii recente
Sinteza Raportului public pe anul 2017
Rapoarte publice anuale ale Curţii de Conturi
Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2017
Rapoarte publice anuale ale Curţii de Conturi
Raport de activitate pe anul 2018
Rapoarte anuale privind activitatea Curţii de Conturi
Rapoartele privind finanțele publice locale 2017
Rapoartele privind finanţele publice locale
Raportul special privind activitatea structurilor de audit public intern de la nivelul autorităților administrației publice locale
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Evenimente
06 - 07 May 2019
Prezentările susținute în cadrul Conferinței ”Inovarea în domeniul auditului la nivelul UE și creșterea rolului de îndrumare al Instituțiilor Supreme de Audit în beneficiul societății" Mai mult...
06 - 07 Mai 2019
Conferința Președinților Instituțiilor Supreme de Audit din statele membre ale Uniunii Europene privind cooperarea în auditul public extern Mai mult...
12 Aprilie 2019
Vizita studenților de la Universitatea Babeș- Bolyai la Curtea de Conturi a României Mai mult...
Contact
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti, România
Telefon 004 021 3078 731
Fax 004 021 3078 875
Acces intern